Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Badanie rynku materiałów budowlanych w Polsce - PMR

  Badanie rynku materiałów budowlanych w Polsce

  Producent materiałów budowlanych działający na skalę globalną, zgłosił się do PMR z prośbą o pomoc w zebraniu informacji na temat cen materiałów budowlanych stosowanych w Polsce. W trakcie realizacji projektu zostały zgromadzone dane na temat cen wielu rodzajów materiałów budowlanych stosowanych w projektach budownictwa mieszkalnego, niemieszkalnego oraz inżynieryjnego. Stały się one podstawą przy podejmowaniu ważnej decyzji inwestycyjnej.

 • Doradztwo biznesowe przed rozpoczęciem działalności na rynku budowy mostów w Rosji i Polsce - PMR

  Doradztwo biznesowe przed rozpoczęciem działalności na rynku budowy mostów w Rosji i Polsce

  Jako firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu Wspólnoty Niepodległych Państwa, PMR został zaangażowany przez producenta stali do pomocy w procesie umacniania pozycji rynkowej w branży budowy mostów w Polsce i Rosji. W wyniku naszej pracy, klient otrzymał materiały niezbędne do rozwinięcia oferty wykorzystywanej do budowy infrastruktury transportowej w segmencie dróg i transportu kolejowego.

 • Raport z badań rynku systemów kominowych - PMR

  Raport z badań rynku systemów kominowych

  Dział badań PMR przeprowadził dogłębną analizę rynku systemów kominowych ze stali i z ceramiki dla firmy, która chciała zwiększyć swój udział w rynku polskim. Jedna z części raportu prezentowała perspektywy dla poszczególnych segmentów, a druga zawierała ich analizę porównawczą. Raport PMR obejmował również informacje na temat głównych uczestników rynku i ich ofert. Dzięki nowo zdobytej wiedzy, nasz klient uzyskał praktyczne rekomendacje odnośnie kroków, jakie należy podjąć, by doprowadzić do dalszego rozwoju firmy.

 • Badanie rynku szalunków i rusztowań w Rosji - PMR

  Badanie rynku szalunków i rusztowań w Rosji

  Widząc potencjał rozwoju biznesu w Rosji, firma będąca liderem w swojej branży, poprosiła PMR o przygotowanie analizy rynku szalunków i rusztowań w Rosji. Oprócz ogólnych informacji rynkowych na temat tego segmentu, raport z badań i analiz PMR prezentował przegląd otoczenia konkurencyjnego, w tym przewagi konkurencyjne, udziały rynkowe, ilości i wartości sprzedaży kluczowych przedsiębiorstw. Nasz klient wykorzystał uzyskaną wiedzę i sugestie ekspertów do opracowania strategii rynkowej, która lepiej wspierać będzie ekspansję rynkową.

 • Badania rynku poprzedzające nową inwestycję na rynku budowlanym - PMR

  Badania rynku poprzedzające nową inwestycję na rynku budowlanym

  Nasz klient, deweloper działający w Europie Środkowej i Wschodniej, rozważał rozpoczęcie nowego projektu budowlanego w Polsce, w konkretnej lokalizacji. Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja o rozpoczęciu inwestycji, zespół PMR wykonał serię badań rynku. Podczas tego projektu została przebadana struktura demograficzna w wybranej lokalizacji, zostały zgromadzone informacje o planach rozwoju obszarów miejskich, a także przeanalizowano otoczenie konkurencyjne. Opierając się na analizie dostępnych informacji, wizytach w terenie, wywiadach telefonicznych i osobistych, dostarczyliśmy klientowi wszystkie dane potrzebne do podjęcia finalnych decyzji.

 • Wsparcie w procesie fuzji i przejęć na rynku wentylacji w Europie Środkowej - PMR

  Wsparcie w procesie fuzji i przejęć na rynku wentylacji w Europie Środkowej

  Zespół konsultantów firmy PMR zrealizował projekt wsparcia w procesie fuzji i przejęć na rzecz wiodącego producenta systemów wentylacji z Europy Zachodniej. Konsultanci PMR zidentyfikowali w Polsce i Czechach przedsiębiorstwa – potencjalne podmioty przejęcia, które najlepiej odpowiadały wymaganiom naszego klienta. Następnie przygotowali szczegółowe profile tych firm, pomogli klientowi w analizie zebranych danych, a także zorganizowali spotkania i poprowadzili klienta przez cały proces negocjacji.

 • Badania marketingowe dotyczącego nowego klubu tenisowego - PMR

  Badania marketingowe dotyczącego nowego klubu tenisowego

  Nasz stały klient prowadzący swoją działalność w sektorze budowlanym w Polsce, zgłosił się do PMR z potrzebą przeanalizowania rynku przed decyzją o nowej inwestycji. Tym razem zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie badania marketingowego, analizy zagrożeń i szans inwestycji, a także o przygotowanie rekomendacji w odniesieniu do planowanego projektu budowy centrum tenisowego.

 • Badanie rynku kamienia naturalnego - PMR

  Badanie rynku kamienia naturalnego

  Producent materiałów do dekoracji wnętrz na bazie kamienia naturalnego planował wejście ze swoją ofertą na polski rynek. By mieć pewność, że proces zostanie prawidłowo przygotowany i przeprowadzony, firma ta zaangażowała PMR do pomocy. Zespół konsultantów i badaczy zrealizował projekt, w wyniku którego nasz klient otrzymał odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji rynkowej, kluczowych uczestników rynku oraz prognoz rozwoju rynku. Dzięki unikalnym kompetencjom PMR, łączącym badania rynku i doradztwo biznesowe, można było również oszacować potencjalny popyt na naturalne materiały dekoracyjne z kamienia naturalnego, zdefiniować grupę potencjalnych klientów, a także wyposażyć klienta w wytyczne strategiczne i operacyjne dotyczące wejścia na polski rynek.

 • Analiza słowackiego rynku cementu - PMR

  Analiza słowackiego rynku cementu

  PMR wspomógł klienta, lidera na światowym rynku cementu i materiałów betonowych, w zakresie lepszego zrozumienia rynku materiałów budowlanych na Słowacji. Projekt obejmował kompleksową analizę branży budowlanej i rynku cementu wraz z oceną otoczenia konkurencyjnego. W rezultacie przeprowadzonego badania, klient otrzymał całościowy przegląd słowackiego rynku cementu oraz kompleksową diagnozę jego atrakcyjności.