Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Analiza konkurencji na rynku producentów materiałów budowlanych w Polsce - PMR

  Analiza konkurencji na rynku producentów materiałów budowlanych w Polsce

  Ten projekt doradztwa biznesowego został przeprowadzony dla międzynarodowego dewelopera specjalizującego się w budowie dużych centrów handlowych. Jego celem było poznanie otoczenia konkurencyjnego na rynku producentów materiałów budowlanych w Polsce (szczególnie wytwórców cementu, stali, kruszyw i materiałów do budowy ścian). Mając do dyspozycji bardzo krótki czas, konsultanci PMR zdołali zebrać i przeanalizować ogromną ilość informacji na temat kluczowych producentów oraz stosowanych przez nich strategii.

 • Poszukiwanie partnerów biznesowych w Polsce, Rumunii i na Ukrainie na zlecenie firmy budowlanej - PMR

  Poszukiwanie partnerów biznesowych w Polsce, Rumunii i na Ukrainie na zlecenie firmy budowlanej

  W czasie prób rozszerzania działalności na terenie kilku krajów Europy Środkowej nasz klient natknął się na dwa problemy – barierę językową oraz brak wiedzy o specyfice lokalnych rynków. By móc dalej się rozwijać, zaangażował do współpracy konsultantów PMR, którzy przeprowadzili analizę rynku i dostarczyli profile najważniejszych firm z tego segmentu wraz ze wskazaniem organizacji rekomendowanych przez PMR. Baza ta obejmowała też dane kontaktowe do pracowników odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy i posługujących się językiem angielskim.

 • Projekt mystery shopping na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego - PMR

  Projekt mystery shopping na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego

  Działający w Europie Środkowej i Wschodniej deweloper specjalizujący się w budownictwie mieszkań luksusowych rozpoczął sprzedaż swoich nowych nieruchomości, ale wyniki niebyły satysfakcjonujące. Przy pomocy zespołu badaczy PMR zdecydował się przeprowadzić badanie jakości obsługi klienta metodą mystery shopping (tajemniczy klient). W czasie badania uzyskano szereg ciekawych pomysłów na usprawnienie procesu obsługi, które po wdrożeniu doprowadziły do wzrostu wyników sprzedaży.

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów dużego projektu budowlanego w Bułgarii - PMR

  Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów dużego projektu budowlanego w Bułgarii

  Przed rozpoczęciem nowego projektu budowlanego na rynku bułgarskim, nasz klient wraz z konsultantami PMR nie tylko stworzył realny budżet, ale również – dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami biznesowymi – zoptymalizował swoje koszty. Mając duże doświadczenie oraz rozległą wiedzę na temat rynku budowlanego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, szybko dostarczyliśmy klientowi niezbędne informacje oraz wskazówki dotyczące wyboru podwykonawców będących w stanie podołać realizacji tak dużego projektu budowlanego.

 • Strategia wejścia na rynek drogowych barier ochronnych - PMR

  Strategia wejścia na rynek drogowych barier ochronnych

  Przed podjęciem decyzji o wejściu na polski rynek budowlany, nasz klient otrzymał od konsultantów PMR raport zawierający informacje na temat aktualnych regulacji prawnych i proceduralnych obowiązujących na polskim rynku drogowych barier ochronnych, profile najważniejszych graczy rynkowych (firm produkcyjnych i montujących bariery), jak również konkretne wytyczne strategiczne dotyczące wejścia na rynek. Ponadto klient został wyposażony w listę potencjalnych pracowników jego nowego oddziału w Polsce.

 • Badanie rynku stali w Europie Środkowej - PMR

  Badanie rynku stali w Europie Środkowej

  Celem tego projektu konsultingowego było uzyskanie odpowiedzi na pytanie naszego klienta, czy jego oferta produktów stalowych do budowy torów kolejowych i dróg może być z powodzeniem sprzedawana w wybranych krajach Europy Środkowej, tj.: Czechy, Polska, Węgry, Słowacja i Rumunia. Na podstawie dostarczonych przez PMR danych, nasz klient mógł podjąć decyzję dotyczącą wejścia na te rynki, a także skonstruować ofertę produktową dopasowaną do wymagań lokalnych odbiorców.

 • Badania wizerunku marki producenta pomp - PMR

  Badania wizerunku marki producenta pomp

  Lider na rynku produkcji pomp wykorzystał wyniki zrealizowanego przez PMR badania wizerunku marki do stworzenia strategii rozwoju swojego biznesu w Polsce. Zogniskowane wywiady grupowe zostały przeprowadzone wśród reprezentantów szerokiej grupy specjalistów, którzy tworzą lub instalują systemy pomp – hydraulików, projektantów i wykonawców. W badaniu uwzględniono wiele segmentów rynku, w tym pompy używane do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, kanalizacji, transportu odpadów i zaopatrzenia w wodę.

 • Strategia wejścia na rynek materiałów budowlanych w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie - PMR

  Strategia wejścia na rynek materiałów budowlanych w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie

  Chcąc poszerzyć swoją działalność w segmencie materiałów budowlanych poza kraje obecnej działalności (Bośnia, Serbia i Chorwacja), nasz klient zaangażował konsultantów PMR do przeprowadzenia analizy wykonalności projektu wejścia na rynek WNP (szczególnie: Rosja, Ukraina i Kazachstan). Dzięki kompleksowej analizie rynku, klient zyskał szczegółową wiedzę na temat lokalnych segmentów: cementu, betonu, kruszywa, dachówek i cegły. Informacje biznesowe zostały ponadto poszerzone o prezentację optymalnej strategii wejścia na ten rynek.

 • Badanie rynku materiałów izolacyjnych w Polsce - PMR

  Badanie rynku materiałów izolacyjnych w Polsce

  Mając do dyspozycji tylko tydzień, konsultanci PMR zgromadzili niezbędne informacje oraz przygotowali dla naszego klienta kompleksowy raport na temat rynku materiałów izolacyjnych w Polsce, a także opracowali zestaw praktycznych wskazówek dotyczących rozpoczęcia sprzedaży na tym rynku. Opracowane analizy obejmowały m.in. następujący zakres tematyczny: sytuacja obecna, trendy rynkowe, stosowane kanały dystrybucji, główni gracze rynkowi i prognozy dla segmentu.

 • Analiza konkurencji w segmencie paneli podłogowych - PMR

  Analiza konkurencji w segmencie paneli podłogowych

  Po szeroko zakrojonym projekcie doradczym dla międzynarodowego producenta materiałów budowlanych, zebrane zostały konkretne informacje na temat otoczenia konkurencyjnego naszego klienta. Profile konkurencyjnych przedsiębiorstw zawierały ich wyniki finansowe, produkty i kanały dystrybucji. Natomiast profil głównego konkurenta został poszerzony o dane dotyczące sprzedaży, działań marketingowych i planów rozwojowych. By umiejscowić te informacje w kontekście sytuacji całego rynku, konsultanci PMR przedstawili analizę rynku Polski, rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz rynku kraju macierzystego naszego klienta.