Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Strategia rozwoju działalności na terenie Rosji dla producenta wind - PMR

  Strategia rozwoju działalności na terenie Rosji dla producenta wind

  Producent wind działający globalnie dążył do zwiększenia swojego udziału w rynku wind w Rosji. By ocenić swoją obecną pozycję rynkową oraz poznać kierunki rozwoju tego segmentu w przyszłości, zgłosił się do PMR. Konsultanci PMR przeanalizowali ogromną ilość danych dla rynku wind, dla całego sektora budowlanego oraz dla gospodarki w Rosji. Okazało się, że nasz klient był jednym z 5 liderów w tym segmencie. Zespół PMR dostarczył ponadto zestaw gotowych do zastosowania zaleceń dotyczących dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. W konsekwencji ich wdrożenia nasz klient po zaledwie roku dołączył do grupy 3 kluczowych graczy na rynku.

 • Badanie rynku okien w Polsce - PMR

  Badanie rynku okien w Polsce

  Firma PMR wspierała globalnego lidera w produkcji szkła podczas tworzenia planów rozwoju firmy. Po przeprowadzeniu wnikliwych badań rynku, zaprezentowaliśmy szczegółowe informacje o wielkości polskiego rynku okien, jego strukturze, kanałach dystrybucji oraz niezagospodarowanych niszach. Wskazaliśmy kluczowych graczy oraz ich udziały rynkowe. Wiedza ta została użyta w procesie podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju firmy, produktu, a także wyboru partnerów handlowych.

 • Badanie rynku na temat infrastruktury transportowej w Rosji - PMR

  Badanie rynku na temat infrastruktury transportowej w Rosji

  Lider na rynku budowlanym w Rosji poprosił zespół PMR o kompleksową analizę obecnego stanu rosyjskiego sektora infrastruktury transportowej, a także o ocenę perspektyw wzrostu sektora w najbliższych latach. Projekt obejmował kluczowe segmenty rynku budowlanego: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne i budownictwo inżynieryjne. Konsultanci PMR wnikliwie przyjrzeli się wszystkim najważniejszym subsegmentom w ramach – najważniejszego dla naszego klienta – budownictwa inżynieryjnego: drogom, liniom kolejowym, mostom, tunelom, lotniskom oraz portom. Końcowy raport zawierał także dokładne dane na temat otoczenia konkurencyjnego.

 • Doradztwo strategiczne dotyczące rynku dachówek w Europie Środkowo-Wschodniej - PMR

  Doradztwo strategiczne dotyczące rynku dachówek w Europie Środkowo-Wschodniej

  Na potrzeby producenta dachówek, PMR zbadał trzy kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Węgry, Polskę i Ukrainę. Analiza wykazała możliwości rozwoju firmy naszego klienta – ze względu na różnice w preferencjach konsumentów, dla każdego z krajów zostały one osobno opracowane. Dzięki pomocy zespołu doradców PMR, nasz klient zyskał solidną wiedzę i praktyczne sugestie, które ułatwiły mu podjęcie strategicznych decyzji związanych z poszerzaniem oferty produktowej.

 • Badania rynku w segmencie przepustów blachy falistej - PMR

  Badania rynku w segmencie przepustów blachy falistej

  Aby wesprzeć naszego klienta w zdobyciu szczegółowych danych rynkowych o segmencie przepustów blachy falistej w Polsce, przeprowadziliśmy projekt desk research oraz szereg wywiadów. Badacze PMR odpowiedzieli na wszystkie pytania naszego klienta dotyczące takich tematów, jak obecna sytuacja na rynku, wielkość rynku, najnowsze tendencje, prognozy rozwoju segmentu, a także zidentyfikowali i stworzyli opisy głównych graczy na rynku oraz stosowanych aktualnie kanałów dystrybucji.

 • Analiza branży budowlanej na Ukrainie - PMR

  Analiza branży budowlanej na Ukrainie

  Światowy koncern zajmujący się produkcją materiałów budowlanych zlecił PMR zrealizowanie kompleksowej analizy tego rynku na Ukrainie. Wyniki stały się podstawą do podjęcia decyzji dotyczących dalszego rozwoju firmy i jej strategii cenowej. Projekt prowadzony przez zespół konsultantów PMR dostarczył klientowi szczegółowych informacji o obecnym stanie rynku materiałów budowlanych, rzetelnych prognoz, jak również danych na temat cen materiałów budowlanych na Ukrainie.

 • Doradztwo strategiczne dotyczące wejścia na polski rynek systemów grzewczych - PMR

  Doradztwo strategiczne dotyczące wejścia na polski rynek systemów grzewczych

  Szwedzki producent systemów ogrzewania podłogowego rozważał sensowność wejścia na polski rynek ze swoją ofertą. Aby móc podjąć ostateczną decyzję, firma ta wykorzystała bogate doświadczenie i obszerną wiedzę PMR na temat branży budowlanej. Nasi konsultanci stworzyli obszerny raport dotyczący tego rynku oraz przeprowadzili z pracownikami klienta warsztaty strategiczne. Dostarczyli również opis optymalnej strategii wejścia na ten rynek, a także listę przedsiębiorstw, które spełniały wymagania klienta i nowej strategii oraz które wyraziły zainteresowanie dystrybuowaniem oferty naszego klienta w Polsce.

 • Badanie rynku oświetlenia w Europie Środkowej - PMR

  Badanie rynku oświetlenia w Europie Środkowej

  Prowadząc badanie tego rynku dla naszego klienta, wykorzystaliśmy metodę desk research, a także wykonaliśmy wiele wywiadów pogłębionych z ekspertami, importerami i dystrybutorami działającymi na rynku oświetlenia w regionie Europy Środkowej. W rezultacie zgromadziliśmy szczegółowe informacje na temat stanu obecnego, a także przyszłych zmian prognozowanych dla rynku oświetleniowego w regionie.

 • Badanie rynku w segmencie budownictwa mieszkaniowego w Polsce - PMR

  Badanie rynku w segmencie budownictwa mieszkaniowego w Polsce

  Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe było obszarem szczególnego zainteresowania naszego klienta ze względu na nowe inwestycje planowane w tym segmencie. Aby wesprzeć tę firmę w procesie podejmowania decyzji, przeprowadziliśmy badanie rynku obejmujące m.in. wywiady z reprezentantami deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego. Finalny raport był obszernym dokumentem zawierającym wiele praktycznych sugestii oraz szczegółowych informacji na temat rynku budownictwa wielorodzinnego.

 • Badanie rynku dotyczące segmentu maszyn budowlanych w Rosji - PMR

  Badanie rynku dotyczące segmentu maszyn budowlanych w Rosji

  Wyniki tego projektu badawczego zostały wykorzystane do tworzenia programu rozwoju oferty naszego klienta. Wysiłki badaczy zaowocowały zdobyciem ogromnej ilości istotnych informacji na temat wykorzystania konkretnej kategorii maszyn budowlanych przez firmy działające w Rosji. Nowa wiedza, zaprezentowana w zrozumiały sposób mimo dużej szczegółowości danych, pomogła naszemu klientowi przygotować skuteczne plany rozwoju jego produktów i efektywne komunikaty marketingowe.