Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Usługa doradcza poprzedzająca transakcję na rynku Private Equity w Rosji - PMR

  Usługa doradcza poprzedzająca transakcję na rynku Private Equity w Rosji

  Rosyjski odział banku inwestycyjnego o zasięgu globalnym zgłosił się do PMR z prośbą o szczegółową analizę rynku produkcji materiałów budowlanych w Rosji. W wyniku prac przeprowadzonych przez konsultantów PMR, klient zyskał głębsze zrozumienie specyfiki tego rynku oraz uzyskał zestawienie sugerowanych możliwości inwestycyjnych. Mając tę wiedzę, nasz klient był w stanie przygotować swoją strategię negocjacyjną na potrzeby rozmów z funduszami Private Equity.

 • Benchmarking dotyczący rynku produkcji betonu - PMR

  Benchmarking dotyczący rynku produkcji betonu

  W wyniku projektu badawczego wykonanego dla stowarzyszenia producentów chemii budowlanej, nasz klient został wyposażony w gruntowną wiedzę na temat wartości i kondycji polskiego rynku produkcji betonu. Zespół PMR nie tylko zgromadził i przeanalizował dane rynkowe, ale również przygotował prognozy oraz stworzył narzędzie przeznaczone do regularnego monitorowania sytuacji na rynku. Dodatkowo, każdy członek tego stowarzyszenia otrzymuje co kwartał personalizowany szczegółowy raport.

 • Narzędzie do analizy importu i eksportu materiałów budowlanych w ramach Unii Europejskiej - PMR

  Narzędzie do analizy importu i eksportu materiałów budowlanych w ramach Unii Europejskiej

  Zespół PMR dostarczył klientowi – globalnej korporacji działającej na rynku materiałów budowlanych – specjalnie dla niego opracowane narzędzie analityczne mające na celu zwiększenie efektywności wewnętrznych procesów biznesowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwiło prowadzenie na bieżąco analiz importu i eksportu materiałów budowlanych w Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu najświeższych danych rynkowych. Ponad 100 pracowników naszego klienta, rozproszonych po różnych krajach Europy, może przygotowywać teraz rzetelne prognozy bez zewnętrznego wsparcia oraz bez konieczności samodzielnego tworzenia modeli ekonometrycznych.

 • Opracowanie strategii rozwoju firmy na rumuńskim rynku lakierów ochronnych oraz farb - PMR

  Opracowanie strategii rozwoju firmy na rumuńskim rynku lakierów ochronnych oraz farb

  PMR wykonał usługę konsultingową, która miała na celu zwiększenie w Rumunii udziałów rynkowych naszego klienta – działającego na skalę światową producenta lakierów ochronnych i farb. W ramach projektu konsultanci PMR zarekomendowali restrukturyzację obecnego modelu biznesowego oraz wdrożenie nowych, szczegółowo opracowanych w PMR, rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności dystrybucji.

 • Badanie rynku drzwi w Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji - PMR

  Badanie rynku drzwi w Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji

  W PMR przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie rynku, którego wyniki posłużyły jako wsparcie w procesie tworzenia strategii rozwoju biznesu naszego klienta. Raport końcowy oraz zalecenia uzyskane od PMR pozwoliły lepiej zrozumieć rynek drzwi w wybranych krajach, a także konsumentów, producentów i dystrybutorów funkcjonujących na tym rynku. Dzięki naszej specjalizacji w analizie i badaniach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, projekt został jednocześnie przeprowadzony w pięciu krajach: Bułgarii, Czechach, Węgrzech, Rumunii i na Słowacji.

 • Analiza segmentu stali zbrojeniowej w Polsce - PMR

  Analiza segmentu stali zbrojeniowej w Polsce

  Podczas tego badania rynku, wykonanego na zlecenie klienta z branży produkcji stali zbrojeniowej, zespół PMR przeprowadził wywiady z projektantami konstrukcji żelbetowych. Głównym celem tego projektu było stworzenie oferty stali zbrojeniowej przystosowanej do wymagań polskich odbiorców. Nasz klient zyskał solidną wiedzę na temat praktyk stosowanych przez projektantów działających w Polsce, ich preferencji dotyczących gatunków stali wzmocnionej oraz źródeł pozyskiwania przez nich informacji na temat materiałów budowlanych.

 • Opracowanie strategii usług posprzedażowych świadczonych w sektorze górniczym w Europie Środkowo-Wschodniej - PMR

  Opracowanie strategii usług posprzedażowych świadczonych w sektorze górniczym w Europie Środkowo-Wschodniej

  Kluczowe dla sukcesu tego projektu okazało się zaangażowanie konsultantów PMR mających doświadczenie w analizie segmentu maszyn górniczych. Dzięki posiadanym kompetencjom oraz specjalizacji w analizie rynków Europy Środkowo-Wschodniej, wiodący producent maszyn górniczych otrzymał obszerne informacje oraz praktyczne rekomendacje. Zostały one wykorzystane do stworzenia nowej strategii usług posprzedażowych, lepiej dostosowanej do wymagań i preferencji klientów.

 • Projekt konsultingowy dotyczący sektora materiałów budowlanych w Rumunii - PMR

  Projekt konsultingowy dotyczący sektora materiałów budowlanych w Rumunii

  Zespół konsultantów, ekonometryków oraz analityków PMR przygotował dla klienta kompleksową analizę rynku, która stała się bazą do podjęcia szeregu decyzji strategicznych. Poprzez stworzenie i udostępnienie pracownikom tej firmy dedykowanego narzędzia analitycznego możliwe jest teraz szybsze uzyskanie bardziej precyzyjnych odpowiedzi na ich pytania, kluczowe dla dalszego rozwoju biznesu.

 • Badanie rynku drewna wykorzystywanego na potrzeby budownictwa - PMR

  Badanie rynku drewna wykorzystywanego na potrzeby budownictwa

  Nasz klient planował wejście na nowy rynek, ale przed finalną decyzją chciał dowiedzieć się więcej o swoim segmencie rynku budowlanego. Dział badań firmy PMR przeprowadził projekt, którego efektem była m.in. szczegółowa baza danych polskich producentów domów z prefabrykatów drewnianych o konstrukcji szkieletowej oraz producentów wiązarów dachowych. Nasz klient zastosował nowo zdobytą wiedzę do przygotowania optymalnej strategii wejścia na polski rynek.

 • Analiza potencjału rynku przed inwestycją w Kazachstanie, Uzbekistanie i Rosji - PMR

  Analiza potencjału rynku przed inwestycją w Kazachstanie, Uzbekistanie i Rosji

  Po zakończeniu tego projektu doradczego, nasz klient otrzymał komplet materiałów będących podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnych w sektorze budownictwa kolejowego i drogowego w Rosji, Kazachstanie oraz Uzbekistanie. Raport otrzymany od konsultantów PMR zawierał opis najbardziej atrakcyjnych obszarów dla inwestycji, szczegółowe informacje o rynku oraz dane blisko 100 branżowych ekspertów pracujących w tych krajach, które mogłyby pomóc klientowi w realizacji jego planów inwestycyjnych.