Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Test materiałów marketingowych odnośnie systemów pompowych w Polsce - PMR

  Test materiałów marketingowych odnośnie systemów pompowych w Polsce

  Wiodący producent na rynku systemów pomp zlecił PMR przeanalizowanie jego strategii marketingowej w celu lepszego dostosowania jej do polskiego rynku B2B. Zespół specjalistów PMR zdecydował się na wykorzystanie metodologii badań jakościowych, przeprowadzając serię testów, dzięki którym klientowi dostarczono niezbędnych informacji na temat efektywności wybranej przez niego strategii marketingowej wraz z rekomendacjami odnośnie dalszych jej modyfikacji i zwiększania atrakcyjności marki na polskim rynku.

 • Analiza rynku ociepleń ścian - PMR

  Analiza rynku ociepleń ścian

  Przed decyzją o rozszerzeniu swojej działalności, producent materiałów dociepleniowych zlecił firmie PMR przeprowadzenie jakościowego badania określonej niszy rynkowej – analizy zapotrzebowania na innowacyjne produkty ocieplania ścian budynków od wewnątrz oraz procesu podejmowania decyzji zakupowych w tym zakresie. Chcąc jak najszerzej odpowiedzieć na pytanie klienta, zespół PMR wykorzystał wiele metodologii w celu głębszego spojrzenia na badany problem. Wyniki badania pozwoliły klientowi zrozumieć nie tylko specyfikę rynku, ale także potrzeby i wymagania każdej z grup konsumentów.

 • Analiza konkurencji na rynku materiałów budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej - PMR

  Analiza konkurencji na rynku materiałów budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej

  Firma konsultingowa PMR wsparła swojego klienta, dokonując kompleksowej oceny jego pozycji konkurencyjnej na rynku oraz przeprowadzając ewaluację atrakcyjności wybranego segmentu rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół ekspertów PMR zebrał szczegółowe informacje na temat kondycji rynku materiałów budowlanych, dzięki dogłębnej jego analizie. Uwzględniając wskaźniki, prognozy rozwoju oraz ryzyka na poziomie sektora oraz na poziomie makroekonomicznym, konsultanci PMR przedstawili klientowi optymalne strategie rozwoju na wybranym rynku.

 • Badania rynku produkcji szalunków systemowych - PMR

  Badania rynku produkcji szalunków systemowych

  Aby zebrać informacje na temat opinii klientów odnośnie analizowanej oferty produktowej, zespół badaczy PMR przeprowadził wywiady ilościowe z największymi firmami operującymi na rynku polskim. Zebrane dane i wnioski z badania pozwoliły zoptymalizować proces sprzedaży i opracować strategię komunikacji zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami.

 • Analiza szans rozwoju na rynku produkcji szyb w Niemczech i Szwajcarii - PMR

  Analiza szans rozwoju na rynku produkcji szyb w Niemczech i Szwajcarii

  Klient zlecił PMR przeanalizowanie sektora specjalistycznych szklanych materiałów budowlanych w Niemczech i Szwajcarii. Kompleksowy raport przygotowany przez konsultantów PMR zawierał nie tylko wyniki analiz oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań, ale również bazę danych potencjalnych klientów i ich potrzeb. Informacje zebrane przez PMR pozwoliły na wypracowanie odpowiednich planów sprzedaży produktów i przygotowanie takiej oferty, by uniknąć konieczności bezpośredniej konkurencji z innymi firmami obecnymi na rynku.

 • Badanie koncepcji pozyskania nowej grupy docelowej - PMR

  Badanie koncepcji pozyskania nowej grupy docelowej

  Firma PMR otrzymała zlecenie przeprowadzenia badania zachowań klientów produktów DIY, co miało pomóc w zaplanowaniu wdrożenia nowej koncepcji sklepów. Badanie marketingowe PMR obejmowało analizę danych statystycznych w połączeniu z wykonaniem badań jakościowych, dzięki czemu badacze byli w stanie zidentyfikować potrzeby i wymagania kupujących oraz schematy ich zachowań. Analiza rynku przygotowana przez PMR zawierała rekomendacje biznesowe odnośnie przezwyciężenia barier wejścia na rynek oraz doboru optymalnej strategii marketingowej.

 • Analiza polskiego rynku chemii budowlanej - PMR

  Analiza polskiego rynku chemii budowlanej

  Na zlecenie klienta, firma PMR przeprowadziła badanie rynku B2B w zakresie sektora chemii budowlanej. Do badania wykorzystano technikę wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Połączone wyniki tegorocznego i zeszłorocznego badania pozwoliły na dogłębną analizę zmian zachodzących w tym sektorze, jego struktury oraz dynamiki rozwoju. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy autorskiej metodologii opracowywania analiz branżowych PMR – PMR Market Insight Methodology, zapewniając kompleksowy i rzetelny przegląd rynku chemii budowlanej.

 • Projekt commercial due diligence na rynku budownictwa w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw - PMR

  Projekt commercial due diligence na rynku budownictwa w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw

  Konsultanci PMR przeprowadzili badanie due diligence na zlecenie międzynarodowej instytucji finansowej. Analizą zostały objęte następujące kraje: Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Rosja, Ukraina i Uzbekistan. Uzyskane informacje przyspieszyły i ułatwiły działania naszego klienta oraz pozwoliły mu lepiej przygotować się do negocjacji.

 • Wsparcie doradcze na rzecz polskiego producenta materiałów budowlanych - PMR

  Wsparcie doradcze na rzecz polskiego producenta materiałów budowlanych

  Zespół konsultantów PMR przeprowadził projekt wsparcia transakcji na rzecz sprzedającego – przedsiębiorstwa działającego w branży produkcji cementu i spoiw. Projekt objął wszystkie etapy transakcji, od poszukiwania inwestora, aż po negocjacje i zamknięcie transakcji. W efekcie, uzyskano wycenę przekraczającą 6-krotność zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i pomniejszonego o zadłużenie finansowe, a po stronie inwestora uzyskana została dodatkowa korzyść w postaci synergii rozwiązań z zakresu technologii i logistyki.

 • Badania rynku przeprowadzone wśród instalatorów systemów HVAC - PMR

  Badania rynku przeprowadzone wśród instalatorów systemów HVAC

  Lider rynku HVAC (rynek ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji budynków) w Polsce chciał lepiej zrozumieć potrzeby małych firm instalujących systemy HVAC, zanim przystąpi do opracowania nowego planu marketingowego. Wykonanie badania rynku zlecił PMR. Przeprowadzony projekt badawczy (w formie zogniskowanych wywiadów grupowych) przyniósł wiele nowych pomysłów odnośnie do oferty oraz komunikacji marketingowej naszego klienta.