Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Analiza satysfakcji klientów na rynku materiałów ściennych - PMR

  Analiza satysfakcji klientów na rynku materiałów ściennych

  Na prośbę międzynarodowej agencji badawczej PMR wykonał badania marketingowe odnośnie satysfakcji konsumentów w zakresie zakupu i wykorzystania ceramicznych materiałów ściennych oraz ich lojalności względem marki i sposobu jej postrzegania. Projekt oparto na wywiadach telefonicznych wspomaganych komputerowo pośród klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dzięki czemu wyniki badania zawierały kompleksową ocenę świadomości marki wśród jej odbiorców.

 • Badanie rynku materiałów budowlanych - PMR

  Badanie rynku materiałów budowlanych

  PMR opracował projekt badawczo-doradczy na podstawie badania, które objęło wywiady telefoniczne oraz analizę wykorzystania materiałów budowlanych w losowo wybranych domach i mieszkaniach w regionie zainteresowania klienta. Dzięki wnikliwej obserwacji trendów rynkowych, procesów produkcji oraz dystrybucji, dział badawczy we współpracy z konsultantami PMR pomógł zoptymalizować strategię rynkową klienta na polskim rynku materiałów budowlanych.

 • Badanie polskiego rynku systemów automatyki - PMR

  Badanie polskiego rynku systemów automatyki

  W odpowiedzi na zapytanie producenta systemów automatyki w Polsce, PMR przeprowadził projekt badawczo-doradczy. Kluczowym elementem projektu był proces realizacji badań B2B wśród firm zajmujących się produkcją, instalacją, sprzedażą oraz doradztwem w dziedzinie systemów automatyki. We współpracy z konsultantami PMR, dział badań dokonał analizy struktury rynku, trendów oraz prognoz na nadchodzące lata, kanałów dystrybucji, oczekiwań analizowanych firm i ich satysfakcji ze współpracy z kontrahentami, dzięki czemu, klient zoptymalizował strategię rynkową w Polsce.

 • Badanie rynku instalacji budowlanych w Rosji - PMR

  Badanie rynku instalacji budowlanych w Rosji

  Jedna z wiodących firm świadcząca usługi instalacji i doradztwa w zakresie instalacji budowlanych w Europie Zachodniej zgłosiła się do PMR w celu zdiagnozowania specyfiki rosyjskiego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu HVAC dla budownictwa niemieszkaniowego i jego cech konkurencyjnych. W odpowiedzi na rozległe badanie rynku, a zwłaszcza ocenę ryzyka związanego z lobbingiem i szarą strefą, zespół PMR zaprezentował szczegółową analizę rynku wraz z kluczowymi czynnikami jego rozwoju w nadchodzących latach.

 • Analiza rynku systemów automatyki - PMR

  Analiza rynku systemów automatyki

  Wiodący producent systemów automatyki zlecił PMR analizę tego segmentu polskiego rynku w celu optymalizacji strategii handlowej. Na analizę przeprowadzoną przez konsultantów PMR składała się seria wywiadów, badanie typu desk research, przegląd mediów oraz bieżących strategii marketingowych i całościowa analiza rynku systemów automatyki w Polsce, dzięki czemu klient mógł rozwinąć swoja strategię i opracować plan działań handlowych w Polsce.

 • Ocena możliwości rozwoju rynku materiałów budowlanych w Polsce - PMR

  Ocena możliwości rozwoju rynku materiałów budowlanych w Polsce

  Jeden z ważniejszych globalnych producentów materiałów budowlanych potrzebował wsparcia PMR w zakresie opracowania strategii rozwoju na kolejne lata, na podstawie analizy wpływu bieżących trendów rynkowych. Zespół konsultantów i analityków PMR opracował złożony model ekonometryczny składający się z szacunkowej wielkości rynku i modeli rozwoju wskaźników makroekonomicznych, wskaźników ściśle związanych z sektorem budowlanym, alokacji funduszy unijnych oraz rozwoju segmentów i podsegmentów rynku materiałów budowlanych. Klient otrzymał raport PMR, który został przygotowany w łatwo edytowalny sposób w razie zmian trendów na rynku, prezentując jednocześnie decydujące czynniki powodujące spadek i wzrost jego wyników.

 • Badanie budownictwa infrastrukturalnego w Polsce - PMR

  Badanie budownictwa infrastrukturalnego w Polsce

  Jednak z największych globalnych firm budowlanych poprosiła PMR o wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju na rynku w Polsce. PMR skupił się przede wszystkim na analizie słabnącego popytu oraz pogarszającej się sytuacji finansowej wykonawców generalnych w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy rynku, otoczenia konkurencyjnego i perspektyw rozwoju, klient otrzymał kompleksowy przegląd budownictwa infrastrukturalnego w Polsce wsparty szczegółową oceną atrakcyjności tej branży.

 • Analiza słowackiego rynku cementu - PMR

  Analiza słowackiego rynku cementu

  PMR wspomógł klienta, lidera na światowym rynku cementu i materiałów betonowych, w zakresie lepszego zrozumienia rynku materiałów budowlanych na Słowacji. Projekt obejmował kompleksową analizę branży budowlanej i rynku cementu wraz z oceną otoczenia konkurencyjnego. W rezultacie przeprowadzonego badania, klient otrzymał całościowy przegląd słowackiego rynku cementu oraz diagnozę jego atrakcyjności.

 • Ocena możliwości rozwoju na rynku materiałów budowlanych - PMR

  Ocena możliwości rozwoju na rynku materiałów budowlanych

  Dzięki pomocy zespołu konsultantów PMR w zakresie oceny pozycji rynkowej firmy, nasz klient był w stanie opracować taką strategię penetracji rynku, która wzmocniłaby jego rentowność. W następstwie serii przeprowadzonych wywiadów, PMR zaprezentował klientowi analizę ekonometryczną przewidywanego rozwoju rynku, która uwzględniała wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki dla rynku budowlanego, ryzyko powiązane z działalnością w badanym segmencie, a także ocenę atrakcyjności rynku i prawdopodobny scenariusz jego rozwoju. Dzięki wsparciu ze strony PMR, klient zwiększył swój udział w badanym rynku i stał się liderem.

 • Badanie rynku produkcji drzwi w Polsce - PMR

  Badanie rynku produkcji drzwi w Polsce

  W czasie tego projektu zespół PMR miał za zadanie przedstawić klientowi informacje na temat możliwości udoskonalenia obecnej strategii rozwoju, opierając się na wynikach badania zachowań konsumentów oraz dystrybutorów. W rezultacie tego badania, PMR dostarczył szczegółowy raport zawierający rekomendacje oraz prezentację preferencji konsumentów. Dzięki zdobytej wiedzy, klient mógł zwiększyć efektywność działań poprzez optymalizację strategii biznesowej dla polskiego rynku.