Budownictwo inżynieryjne w Polsce – wartość, struktura i dynamika produkcji budowlano-montażowej

Ten dashboard jest opracowany na potrzeby osób chcących monitorować sytuację sektora budowlanego w Polsce w segmencie budownictwa inżynieryjnego. Prezentuje zarówno stan obecny rynku, jak i prognozy rozwoju na lata 2015-2017. Wykresy skupiają się na wskaźnikach związanych z wartością oraz dynamiką rozwoju tej branży. Uzupełnieniem ogólnego przeglądu jest struktura segmentu, uwzględniająca m.in. rynek dróg i autostrad, rynek rurociągów, rynek mostów i tuneli, rynek kompleksowych budowli na terenach przemysłowych oraz rynek linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Wykresy te są użytecznym narzędziem dzięki rzetelnym danym, przejrzystej formie wizualizacji oraz możliwości eksportowania treści do własnych plików.

Wypełnij formularz, by zobaczyć wykres pokazujący dynamikę produkcji budowlano-montażowej w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, wraz z prognozami.

  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności