Budownictwo niemieszkaniowe w Polsce – wartość, struktura i dynamika produkcji budowlano-montażowej

Analitycy sektora budowlanego zaprezentowali na tym zestawieniu wykresów najważniejsze dane historyczne oraz prognozy rozwoju na lata 2015-2017 dla budownictwa nie mieszkaniowego w Polsce. Zaprezentowali wartość rynku i dynamikę rozwoju segmentu niemieszkaniowego. Analiza struktury tej części rynku budowlanego uwzględnia budynki biurowe, budynki przemysłowe, obiekty magazynowe, obiekty edukacyjne, budynki dla sektora opieki zdrowotnej, budynki handlowo-usługowe, hotele, budynki zakwaterowania turystycznego i inne.

Wypełnij formularz, by zobaczyć wykres pokazujący dynamikę produkcji budowlano-montażowej w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce, wraz z prognozami.

  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności