Rynek budowlany w Polsce – wartość, struktura i dynamika produkcji budowlano-montażowej

Wykresy prezentują dane historyczne oraz prognozy na lata 2015-2017. Obejmują przegląd kluczowych wskaźników branżowych wykorzystywanych przez firmy do monitorowania sytuacji na polskim rynku budowlanym: wartość i dynamikę zmian produkcji budowlano-montażowej. Istotnym elementem jest wizualizacja struktury polskiej branży budowlanej, z uwzględnieniem jej trzech głównych segmentów: budownictwa mieszkaniowego, budownictwa niemieszkaniowego oraz budownictwa inżynieryjnego. Wykresy można zapisać na własnym komputerze w postaci plików graficznych, plików .pdf lub .xls.

Wypełnij formularz, by zobaczyć wykres pokazujący dynamikę produkcji budowlano-montażowej w Polsce, wraz z prognozami.

  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności