Ożywienie na rynku pokryć dachowych w Polsce

Poprawa sytuacji makroekonomicznej, początki ożywienia w budownictwie wielomieszkaniowym oraz stabilizacja budownictwa niemieszkaniowego sprawiły, że perspektywy dla branży pokryć dachowych w Polsce w ostatnich miesiącach uległy znacznej poprawie. Jednak o trwałej poprawie sytuacji można będzie mówić dopiero w 2011 r. wraz z ożywieniem w budownictwie jednorodzinnym i przemysłowo-magazynowym, czyli segmentach będących największymi odbiorcami pokryć dachowych.
Coraz lepsze prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki oraz odradzające się budownictwo kubaturowe powodują, że po bardzo trudnych dla branży pokryć dachowych latach 2008-2009, rok 2010 będzie okresem przełomowym, co daje podstawy do oczekiwania, że lata 2011-2013 przyniosą dalszy rozwój sektora pokryć dachowych w Polsce. W naszym nadchodzącym raporcie zatytułowanym „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” dokładnie zgłębimy obecną sytuację na rynku pokryć dachowych, przeanalizujemy kluczowe czynniki wpływające na ten rynek oraz zaprezentujemy najbardziej prawdopodobny scenariusz dla rynku na najbliższe lata.

Wypełnij formularz, by przeczytać pełną treść analizy.

Możesz otwierać dowolną liczbę analiz na stronach internetowych PMR.
  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności