Infografika: Prognozy dalszego wzrostu nierówności pomiędzy regionami

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Materiał zawiera dane i prognozy dotyczące analizy regionalnej dla sektora budowlanego w Polsce.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022