Niskie nasycenie prac remontowych w Polsce – ok. 31% udział w wartości rynku budowlanego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Polska charakteryzuje się stosunkowo niskim na tle krajów Europy Zachodniej nasyceniem prac remontowych (ok. 31% udział w wartości rynku budowlanego), czyli robót polegających na doprowadzeniu stanu technicznego budynku do stanu pierwotnego. Za kolejne ok. 16% wartości rynku budowlanego odpowiadają modernizacje, polegające na podwyższeniu standardu technicznego budynku. 

 

Na rynku polskim od kilku lat obserwowany jest spadek liczby modernizacji dokonywanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Tym samym, coraz ważniejszym segmentem rynku remontowego jest segment domów jednorodzinnych a średni koszt takiego remontu to blisko 20 tys. zł. Ponad dwie trzecie zakupów na potrzeby remontu domu realizowane jest w marketach DIY. Duży potencjał remontowo-modernizacyjny dostrzegamy również w segmencie niemieszkaniowym, zwłaszcza w budynkach publicznych. W najbliższych latach istotnymi obszarami prac modernizacyjnych będą instalacje grzewcze i termoizolacja budynku, napędzane m.in. działaniami antysmogowymi.

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022