Rynek pokryć dachowych w Polsce wart już blisko 1,9 mld zł

Według raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2016 – Prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, po bardzo dobrych dla branży latach 2014-2015, w roku 2016 rynek utrzyma się na poziomie ok. 63 mln m², notując wzrost tylko o 1%, głównie z uwagi na słabszą sytuację na rynku dachów płaskich, spowodowaną m.in. mniejszym wolumenem prac modernizacyjnych. Analitycy PMR oczekują, że wielkość rynku pokryć dachowych w najbliższych latach ustabilizuje się na poziomie ok. 65 mln m².

 

Na potrzeby raportu firma PMR w październiku 2016 r. przeprowadziła badanie techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie przedsiębiorstw o profilu dekarskim, czyli realizujących prace związane z wykonywaniem i renowacją dachów płaskich oraz spadzistych.

 

Pokrycia metalowe najpopularniejszym materiałem na dachach spadzistych

Najnowsza edycja badania przyniosła wyraźną zmianę jeśli chodzi o strukturę rynku według typu materiału. W 2016 r. największy udział w metrażu wykonywanych prac dotyczących dachów spadzistych miały materiały metalowe, co oznacza znaczący wzrost udziału rynkowego na przestrzeni minionych dwóch lat. Na drugie miejsce spadły materiały ceramiczne, czyli produkty najdroższe, których udział w wielkości rynku utrzymał się na poziomie blisko 40%. Materiały te nadal cieszą się dużą popularnością wśród Polaków bardziej zamożnych, chcących zainwestować w trwały dom na lata. Wzrost udziału materiałów metalowych odbył się głównie kosztem pokryć cementowych oraz bitumicznych. Każda z tych grup notuje obecnie udział w rynku na poziomie 7-8%.

O ile w ramach zleceń od inwestorów instytucjonalnych wciąż najczęściej wykorzystywane są materiały ceramiczne, o tyle przy realizacji zleceń dla osób indywidualnych dominują materiały metalowe.

Według badanych firm, wśród pokryć ceramicznych najczęściej wybierane są produkty marki Roeben. W przypadku pokryć cementowych najczęściej wykorzystywana jest marka Braas, natomiast wśród pokryć metalowych najczęściej stosowaną marką jest Ruukki.

Co ciekawe, w porównaniu z badaniem z 2014 roku, wśród firm dekarskich o 10 p.p. zwiększył się odsetek kompleksowych zleceń, począwszy od nabycia przez firmę materiałów, po ich montaż u klienta. Kompleksowymi usługami nadal częściej zainteresowani są zleceniodawcy instytucjonalni.

 

 

Pokrycia bitumiczne umacniają swoją dominacją na dachach płaskich

W przypadku rynku pokryć na dachy płaskie, wiodącym materiałem pozostają pokrycia bitumiczne, które stosowane są na ponad 60% metrażu dachów płaskich. Na kolejnych miejscach znajdują się materiały metalowe oraz membranowe, które łącznie pokrywają blisko dwie trzecie dachów płaskich.

Najczęściej wybieranymi do realizacji pokryć bitumicznych są produkty firmy Icopal. Natomiast wśród marek pokryć metalowych na dachy płaskie liderem są marki Pruszyński i Balex Metal.

Tradycyjnie już, zlecenia związane z dachami płaskimi realizowane są na dużo większych powierzchniach w porównaniu z dachami spadzistymi. Dodatkowo, średnie powierzchnie zleceń na dachach płaskich są większe w porównaniu do badania z 2014 roku, co potwierdza trend rosnącej liczby inwestycji wielkopowierzchniowych, głównie w budownictwie przemysłowo-magazynowym.