Budimex: wzrost przychodów i spadek zysku netto w III kw. 2018 r.

Grupa Budimex w III kw. 2017 r. zanotowała 2,09 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 1,83 mld zł przychodów w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała grupa w raporcie. Zysk netto w okresie lipiec-wrzesień br. wyniósł 102,73 mln zł, wobec 142,43 mln zł rok wcześniej, co przekłada się na spadek o ok. 28% r/r. Narastająco od początku 2018 r. Budimex osiągnął 5,39 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 230,82 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost przychodów o 18% r/r oraz spadek zysku netto o 32% r/r.

W segmencie budowlanym w okresie I-III kw. 2018 r. Grupa Budimex osiągnęła sprzedaż w wysokości 5,1 mld zł oraz 146,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost przychodów o 18% r/r i spadek zysku o 48% r/r. Segment deweloperski przyniósł wzrost przychodów o 6% r/r do poziomu 411,6 mln zł oraz uzyskał zysk netto w wysokości 47,8 mln zł, w porównaniu do 47,6 mln zł w porównywalnym okresem 2017 r.

Portfel zamówień Budimeksu na koniec września 2018 r. wyniósł 11,04 mld zł (wobec 9,28 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), a wartość podpisanych kontraktów w trakcie minionych dziewięciu miesięcy to 5,57 mld zł (wobec 4,48 mld zł rok wcześniej).