Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o termomodernizacji

…jakości powietrza. Część wydatków poniosą gminy, mniejsze (poniżej 100 tys. mieszkańców) sfinansują do 30% kosztów, większe powyżej tej granicy. Pozostała część – do 70% kosztów będzie dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Wypełnij formularz, by przeczytać pełną treść artykułu.

Możesz otworzyć tylko jeden artykuł aktualności na stronach internetowych PMR.
  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności