Ponad 30 tys. wolnych miejsc pracy w budownictwie na koniec II kw. 2018 r.

Na koniec II kw. 2018 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) zarejestrował w tym sektorze 30,8 tys. wolnych miejsc pracy i 8,8 tys. wolnych nowo utworzonych stanowisk. Dla porównania, na koniec II kw 2017 r. analogiczne wskaźniki wynosiły ok. 18,9 tys. i 2,4 tys.

Wolne miejsca pracy w sektorze budowlanym stanowiły 18,7% liczby zanotowanej na końcu II kw. br. dla całej gospodarki krajowej. Rok wcześniej było to 15,5%. Jeśli chodzi o liczbę wolnych nowo utworzonych miejsc zatrudnienia w II kw. 2018 r., budownictwo stanowiło 20,6% ogółu krajowego, natomiast rok wcześniej ten udział wynosił ok. 10%.

GUS podał również, że w I półroczu 2018 r. powstało w budownictwie 59,2 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano w tym samym okresie 18,6 tys. stanowisk. W roku poprzednim wskaźniki te wynosiły odpowiednio ok. 50 tys. i 16 tys. Analiza GUS wykazała, że w I połowie 2018 r. budownictwo było, obok handlu i przetwórstwa przemysłowego, sektorem o największej rotacji miejsc pracy. Oznacza to, że tworzyło się najwięcej miejsc pracy i najwięcej miejsc pracy było likwidowanych.

W skali całej gospodarki, w II kw. 2018 r. jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (29,6%), specjalistów (15,6%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,2%). Badanie GUS dotyczyło 773,2 tys. podmiotów z co najmniej 1 pracownikiem. 70,7% stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,2% stanowiły podmioty sektora prywatnego.

Więcej o sytuacji w branży, będziemy omawiać podczas dorocznego Forum Budownictwo w Polsce4 października w Warszawie

W gronie tegorocznych Ekspertów znaleźli się Prezesi m.in.: Erbud, Porr, Warbud, Karmar, Doraco, NDI, PBDiM, H+H, SiG, Instal Konsorcjum, Murapol, Skalski.

Więcej informacji: www.forum-budownictwo.com