MIiR określiło warunki przystąpienia do programu Mosty dla Regionów

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przedstawiło warunki, jakie muszą spełniać samorządy, które chcą przystąpić do programu Most dla Regionów. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia 2018 r., a zakończy 29 marca 2019 r. W naborze mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane samorządy z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Dofinansowanie przedsięwzięcia ma wynieść maksymalnie 80% wartości inwestycji.

Budowa mostu powinna się rozpocząć najpóźniej trzy lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja, która powstanie dzięki środkom z dofinansowania musi być gotowa do 31 grudnia 2022 r. Przygotowanie dokumentacji nie może być sfinansowane ze środków unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa.

Program Mosty dla Regionów potrwa do 2025 r. Obecnie na realizację przedsięwzięcia rząd przeznaczył ok. 2,3 mld zł. MIiR zarekomendowało do programu 21 inwestycji, m.in. pięć mostów na rzece Wiśle, pięć na Warcie, cztery na Odrze, dwa na Bugu i po jednym na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i Elblągu.