Wzrost produkcji budowlano-montażowej w czerwcu o 24,7% r/r

W czerwcu 2018 r. wartość produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych), obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowanej na terenie Polski przez firmy budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników była wyższa o 24,7% w porównaniu do czerwca 2017 r. i o 20,6% wyższa w stosunku do maja 2018 r., według wstępnych danych GUS. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wskaźnik wzrósł o 23,7% r/r.

Wzrost produkcji rok do roku zanotowano w firmach wznoszących budynki – o 33,6%, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 26,9%, oraz w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne o 10,4%.

156405.png