Wzrost produkcji budowlano-montażowej w styczniu o 34,7%

W styczniu br. wartość produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych), obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowanej na terenie Polski przez firmy budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników była wyższa o 34,7% w porównaniu do stycznia 2017 r. i o 57,8% niższa w stosunku do grudnia 2017 r., według wstępnych danych GUS.

Wzrost produkcji rok do roku zanotowano we wszystkich działach budownictwa, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,6%, w firmach wykonujących głównie roboty specjalistyczne – o 36,9%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 38%.

150170.png