Kolejowy program utrzymaniowy na lata 2019-2023 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r." Program utrzymaniowy zakłada zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidację zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzięki programowi kolej będzie miała możliwość planowania prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim.

Program ma być finansowany ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.