Kolejne cięcia w budżecie na inwestycje dotyczące dróg lokalnych

Rząd uchwalił nowy budżet finansowania programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pierwotnie na ten cel przeznaczone miało zostać 1,1 mld zł w 2018 r. Zgodnie jednak z uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będzie to jedynie 800 mln zł.

Program ustanowiony we wrześniu 2015 r. zakładał wydanie 4 mld zł na drogi gminne i powiatowe w Polsce w latach 2016-2019. W grudniu 2016 r. całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje została jednak zmniejszona do 3,8 mld zł – środki przeznaczone na 2017 r. obcięto o 200 mln zł. Natomiast pod koniec 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę, według której na lata 2016-2019 na drogi samorządowe przeznaczone będzie tylko 3,5 mld zł, czyli o 500 mln zł mniej niż początkowo planowano.