Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

…Komisji Europejskiej i oczekuje na podpis ministra. Nowe uregulowania mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.  Grzegorz Żebrowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy

Wypełnij formularz, by przeczytać pełną treść artykułu.

Możesz otworzyć tylko jeden artykuł aktualności na stronach internetowych PMR.
  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności