Wzrost produkcji budowlano-montażowej w październiku

W październiku br. wartość produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych), obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowanej na terenie Polski przez firmy budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników była wyższa o 20,3% w porównaniu do października 2016 r. i o 2,6% w stosunku do września 2017 r., według wstępnych danych GUS.

Wzrost produkcji rok do roku zanotowano we wszystkich działach budownictwa, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6%, w firmach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 18%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 16,1%.

146580.png