IRG SGH: Coraz lepsza koniunktura w budownictwie

Ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie, opracowywany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), przyjął w IV kw. br. wartość 8,5, co oznacza spadek o 7,8 pkt kwartał do kwartału i wzrost o 19,6 pkt rok do roku. W przypadku większości analizowanych grup zakładów wskaźniki koniunktury są znacznie wyższe niż w IV kwartale 2016 r. i IV kw. 2015 r., jednak jest to zasługą przede wszystkim firm prywatnych. Wskaźniki koniunktury sektora prywatnego i publicznego wynoszą odpowiednio 10,5 i -1,4.

Obecne saldo produkcji wynosi 29,5, czyli jest o 24 pkt wyższe niż w IV kw. 2016 r., przy czym saldo produkcji w sektorze prywatnym jest prawie dwukrotnie wyższe niż w publicznym. Saldo sektora prywatnego wzrosło rok do roku o 31 pkt, natomiast publicznego zmniejszyło się o 7 pkt.

Aktualne saldo zatrudnienia wynosi natomiast -2,4, jest więc o 4,9 pkt wyższe niż w IV kw. 2016 r. Co ciekawe, saldo zatrudnienia sektora publicznego, które rok wcześniej było dodatnie i równie 6,4, obecnie wynosi -11,9.

Warto też zauważyć, że nie poprawia się sytuacja w zakresie nakładów inwestycyjnych. Saldo inwestycji jest nadal ujemne i wynosi -4,2. Dodatnie salda występują tylko w grupach przedsiębiorstw państwowych (saldo 9,2) oraz zatrudniających powyżej 100 osób (saldo 3,5).