Rosną długi branży budowlanej

Firmy z branży budowlanej są winne innym firmom ponad 2,2 mld zł i ich zobowiązania rosną, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów w oparciu o dane z końca sierpnia br. Dużą część ich zadłużenia stanowią zobowiązania zaciągnięte kilka lat wcześniej z tytułu kredytów bądź leasingów.

Średnie zadłużenie firm budowlanych wynosi obecnie 36,2 tys. zł, ale są wśród nich także przedsiębiorstwa z długiem przekraczającym nawet 10 mln zł. Według danych KRD, najbardziej zadłużone województwa, w których łączna wartość zobowiązań firm budowlanych przekracza 200 milionów zł, to: mazowieckie (374,3 mln zł), śląskie (274,1 mln zł) oraz wielkopolskie (223,3 mln zł). Te trzy regiony cechują się jednocześnie największą liczbą dłużników: mazowieckie – 10 052, śląskie – 7 904, a wielkopolskie – 6 124.

Według prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego, zadłużenie sektora budowlanego sięgające 2,2 mld zł to ogromna kwota, która nie pozostaje bez wpływu na inne gałęzie gospodarki ściśle związane z budownictwem. Chodzi w dużej mierze o firmy działające w sektorze produkcji budowlano-montażowej oraz branży handlowej. Względem nich firmy budowlane mają zobowiązania o wartości ponad 0,5 mld zł.

Najgorzej pod względem zadłużenia wypada segment specjalistycznych robót budowlanych, czyli związany z rozbiórką, pracami wykończeniowymi, a także przygotowaniem terenu pod budowę czy instalacjami.