Zysk netto grupy Budimex wzrósł o 35% r/r w III kw. 2017 r.

Grupa Budimex wypracowała w III kw. 2017 r. 142 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza zwyżkę o 35% rok do roku. Wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego wynika z poprawy rentowności w segmencie budowlanym oraz wzrostu liczby przekazań notarialnych w segmencie deweloperskim.

W III kw. br. Budimex podpisał m.in. umowy na: budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym w Krakowie (etap II) dla Tameh Polska oraz realizację zakładu utrzymania, naprawy i konserwacji silników lotniczych w Środzie Śląskiej dla Xeos. W ciągu pierwszych dwóch tygodni października wykonawca zawarł ponadto kontrakty na modernizację linii kolejowej Trzebinia-Krzeszowice, którą zrealizuje w konsorcjum z Torpolem, oraz budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego.