Dom Development ma przedwstępną umowę nabycia spółek z grupy Euro Styl

Spółka Dom Development uzgodniła warunki przedwstępnej umowy, która dotyczy nabycia 100% akcji firmy Euro Styl oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Euro Styl Development. Sprzedającym jest Forum IV FIZ. Cenę transakcji ustalono na 260 mln zł.

Dom Development w styczniu 2017 r. podpisał list intencyjny, zgodnie z którym uzyskał do końca czerwca 2017 r. wyłączność na prowadzenie rozmów w sprawie nabycia obydwu spółek. Podmioty te prowadzą działalność deweloperską w sektorze mieszkaniowym w Trójmieście i jego okolicach.

Zarząd Dom Development liczy na podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji i udziałów najpóźniej do 14 czerwca 2017 r. Z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową firmy, dokonanie akwizycji ma się odbyć bez potrzeby emisji akcji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał już zgodę na transakcję.