Wzrost produkcji budowlano-montażowej w styczniu

W styczniu br. wartość produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) zrealizowanej na terenie Polski przez firmy budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników wzrosła o 2,1% w porównaniu do stycznia 2016 r. i obniżyła się o 64,6% miesiąc do miesiąca, według wstępnych danych GUS.

Wzrost rok do roku zanotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,7% oraz w firmach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 4,6%. Natomiast podmioty zajmujące się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi odnotowały spadek o 4,4%.

131122.png