KRD: Zadłużenie firm budowlanych przekroczyło 1,6 mld zł

Zadłużenie firm budowlanych przekroczyło 1,6 mld zł, według Biura Informacji Gospodarczej KRD. Od końca lutego br. wzrosło ono o 254 mln zł. Wierzytelności branży zgłoszone w KRD wynoszą 440 mln zł.

Liczba firm budowlanych notowanych obecnie w KRD przekracza 45 tys., jest to o ponad 2 tys. więcej niż w lutym 2016 r. Łącznie mają one do spłacenia prawie 206 tys. zobowiązań. Największy problem mają firmy zarejestrowane w województwie mazowieckim. Wartość ich długu to 271 mln zł, czyli 17,5% wartości zobowiązań całej branży. Na drugiej pozycji pod względem wielkości długu plasują się firmy budowlane z Górnego Śląska, które mają do oddania swoim wierzycielom 216 mln zł (13,5%). Następne w kolejności są wielkopolskie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, które mają do uregulowania należności o wartości 149 mln zł (9%). Biorąc natomiast pod uwagę średnie zadłużenie jednej firmy budowlanej, czołowe miejsce zajmują przedsiębiorstwa z województwa opolskiego – średnio każde z nich ma do oddania swoim kontrahentom 42,4 tys. zł. Dług powyżej 40 tys. zł mają też firmy budowlane z Mazowsza (40,5 tys. zł). Na kolejnej pozycji znajdują się przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny (39,1 tys. zł). Średnia dla całego kraju wynosi 35,5 tys. zł.

Od lutego br. zadłużenie wzrosło we wszystkich najważniejszych segmentach budownictwa. Mniej więcej tyle samo muszą oddać wierzycielom przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszenie budynków, jak i wykonujące roboty specjalistyczne. Długi pierwszej grupy firm wzrosły od lutego o 107 mln zł do 672 mln zł, co stanowi 43% zadłużenia całej branży. W przypadku firm zajmujących się wykończeniem robót budowlanych, których zadłużenie wynosi 648 mln zł (40,5%), wzrost w stosunku do lutego to 109 mln zł. W budownictwie drogowym zadłużenie wzrosło o 37 mln zł i sięga obecnie 280 mln zł.