Forum PMR: branża budowlana nie traci optymizmu

Katarzyna Grabarz, Analityk rynku budowlanego, PMR

13 października br. odbyło się Forum PMR Budownictwo w Polsce 2017, w którym wzięli udział przedstawiciele największych firm działających w branży budowlanej. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących aktualnej sytuacji w budownictwie i trendów widocznych na rynku, a także do podzielenia się swoimi planami oraz prognozami na najbliższe lata. Ciekawe dyskusje toczyły się zarówno podczas paneli dyskusyjnych, jak i w kuluarach. Z rozmów oraz sondaży, jakie przeprowadziliśmy wśród uczestników konferencji wynika, że pomimo tego, iż 2016 r. przyniósł kilka niespodziewanych zjawisk w sektorze budowlanym, m.in. zastój w rozstrzyganiu i ogłaszaniu przetargów na duże projekty infrastrukturalne oraz spowolnienie w inwestycjach samorządowych, nastroje wśród firm budowlanych nie są tak pesymistyczne, jak można by się tego spodziewać, analizując dane GUS dotyczące produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach. Aż 55% uczestników Forum PMR oczekuje, że ich przychody z działalności na rynku budownictwa i nieruchomości w 2016 r. wzrosną w stosunku do 2015 r., spadki prognozuje 22%. Jeśli natomiast chodzi o przewidywania firm dotyczące 2017 r., na zwyżki przychodów rok do roku liczy 58% osób uczestniczących w naszym sondażu, niższych przychodów spodziewa się jedynie 10% badanych. Obecne spadki, najdotkliwiej odczuwane przez sektor inżynieryjny, traktowane są zatem raczej jako krótkookresowa korekta, a w prognozach firm budowlanych na kolejne lata dominuje optymizm.