Duży optymizm wśród firm zajmujących się wyrównywaniem i malowaniem ścian wewnętrznych w III kw. 2016 r.

Paweł Sionko, Analityk rynku budowlanego, PMR

Pięćdziesiąt osiem procent firm remontowo-budowlanych specjalizujących się w malowaniu ścian i aplikowaniu gładzi ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, wynika z badania przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu pt. "Rynek gładzi i farb dekoracyjnych w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021". To o 13 p.p. więcej niż w analogicznym badaniu w 2013 roku. W tym samym czasie liczba firm postrzegających swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą zmniejszyła się o 8 p.p. do 5%.

Jakkolwiek ponad połowa badanych (54%) spodziewa się, że kondycja finansowa ich firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie ulegnie zmianie, to aż 42% oczekuje jej poprawy, a jedynie 4% pogorszenia.

Zdecydowana większość firm (71%) pozytywnie ocenia wartość realizowanych zamówień. Dodatkowo, 45% respondentów prognozuje, że w przyszłym roku wartość zamówień jeszcze wzrośnie, przy 10% spodziewających się jej spadku.

Wobec optymistycznych oczekiwań dotyczących przyszłości, 13% przedsiębiorstw zajmujących się wyrównywaniem i malowaniem ścian wewnętrznych zamierza w ciągu najbliższego roku zwiększyć zatrudnienie. Ograniczenie liczby pracowników planuje 4% badanych.

Opracowany na podstawie wyników powyższego badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla firm remontowo-budowlanych specjalizujących się w malowaniu ścian i aplikowaniu gładzi osiągnął w III kw. 2016 r. wartość 50,05 pkt., co jest utożsamiane z bardzo dobrą sytuacją w sektorze. Dla porównania, odpowiedni Indeks dla całej branży budowlanej ukształtował się w III kw. na poziomie 7,7 pkt.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie PMR zatytułowanym "Rynek gładzi i farb dekoracyjnych w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021".