PMR Business Roundtable: Budownictwo w Polsce - PMR

Warszawa
tel.: +48 12 618 90 30
fax: +48 12 618 90 08
Spotkanie z ekspertem, autorem raportu
"Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2015"
 
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów raportu firmy PMR pt. "Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2015", przygotowaliśmy specjalną ofertę: możliwość osobistego spotkania się z ekspertem PMR, autorem tego raportu – Bartłomiejem Sosną.
 
 
Zamów bezpłatne strony z raportu i informacje o spotkaniu z autorem >
 
Zgłoś się na spotkanie PMR Business Roundtable: Budownictwo w Polsce >
 

Kto weźmie udział w spotkaniu?

Kadra zarządzająca, dyrektorzy i kierownicy kluczowych obszarów w firmach z następujących branż:

 • firmy wykonawcze z zakresu budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego
 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych
 • deweloperzy i pośrednicy
 • biura architektoniczne
 • banki i pośrednicy finansowi.

 

Nawiąż nowe kontakty biznesowe!

Poznaj innych ekspertów i decydentów z firm z branży budowlanej

Poszerz swoją sieć kontaktów zawodowych

Wymień się doświadczeniami z innymi graczami na rynku budowlanym

 

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?
 
Spotkanie z ekspertem PMR to doskonała okazja do:
 • uzyskania wiedzy na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i sytuacji na rynku budowalnym
 • zaktualizowania danych o wartości rynku i jego kluczowych segmentów:
  budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego
 • poznania strategicznych trendów na lata 2015-2020 i przedyskutowania ich z ekspertem
 • analizy otoczenia konkurencyjnego – omówienia dynamiki rynku wśród liderów polskiego sektora budowlanego w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć
 • zdobycia informacji na temat inwestycji budowlanych planowanych do realizacji w Polsce w najbliższym czasie.

 

Czy wiesz, że...
 
W podziale według rodzajów obiektów budowlanych zdecydowanie największym segmentem rynku pozostaje budownictwo inżynieryjne. Po wzroście w 2014 roku odpowiadało ono za ponad 55% wartości robót budowlanych.
 
W najbliższych latach budownictwo drogowe pozostanie największym segmentem działu inżynieryjnego, a jego udział od 2016 r. ponownie przekraczać będzie 40%, wobec 34% w latach 2014-2015. 
 
Pierwsze miesiące 2015 r. okazały się być stosunkowo słabe dla branży budowlanej, co jest efektem wysokiej bazy porównawczej z początku 2014 r. Dynamika produkcji budowlanej powinna natomiast mocniej przyspieszyć w II półroczu.
 
Dzięki środkom unijnym (zwłaszcza wykorzystywanym przez jednostki samorządu terytorialnego) powinna zostać utrzymana dodatnia dynamika inwestycji publicznych, co pozytywnie przełoży się na budownictwo inżynieryjne.
 
Rok 2015 będzie okresem intensywnych prac na licznych opóźnionych budowach, które są wspomagane finansowo z budżetu UE przyznanego na lata 2007-2013. Ostatni okres rozliczenia poprzedniej perspektywy będzie jednocześnie wstępną fazą przygotowania i powolnego wdrażania nowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z nowego budżetu unijnego.
 
 
Uzyskaj wpływ na temat spotkania! 
 • Przekaż nam swoje sugestie i potrzeby informacyjne przed spotkaniem
 • Zadaj ekspertowi nurtujące Cię pytania 
 • Omów z ekspertem swoje opinie oraz wyzwania stojące przed Twoją firmą 
W wypadku większej grupy uczestników z jednej firmy, możemy zorganizować dedykowane spotkanie z ekspertem PMR, w siedzibie klienta.
 

Program spotkania

 • 9:30 – 9:55: Rejestracja i poranna kawa 
 • 10:00: Przywitanie uczestników przez eksperta PMR
 • 10:05 – 10:30: Wykład wprowadzający eksperta PMR
 • 10:30 – 11:30: Sesja 1. Pytania i dyskusja
 • 11:30 – 11:45: Przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:45: Sesja 2. Pytania i dyskusja
 • 12:45 – 13:30: Sesja 3. Podsumowanie i zakończenie spotkania
 • 13:30: Lunch i networking

 

Ekspert prowadzący spotkanie

Bartłomiej Sosna - Rynek budowlany w Polsce 2015-2020Bartłomiej Sosna 
Główny analityk rynku budowlanego, PMR
 
Bartek od ponad 10 lat specjalizuje się w tworzeniu publikacji na temat sektora budowlanego w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem i współautorem wielu raportów obejmujących tematy takie, jak: materiały budowlane, budownictwo drogowe i energetyczne, budowa lotnisk, inwestycje budowlane w związku z Euro 2012 i wiele innych. Pracował również jako redaktor newslettera o sektorze budowlanym Polish Construction Review.
 
Bartek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Avans Hogeschool w Holandii. Jest cenionym ekspertem w swojej branży. Jego analizy i komentarze rynkowe są często cytowane przez media. On sam chętnie dzieli się swoją wiedzą w czasie konferencji oraz spotkań branżowych.
 
 
Warunki uczestnictwa w spotkaniu
 
Data spotkania: 18 czerwca 2015
 
Czas trwania: 4-5 godzin
 
Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
 
Liczba uczestników: maks. 10 osób
 
Język prowadzenia spotkania: polski/angielski
 
Cena uczestnictwa: 500 Euro + 23% VAT / osobę
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zakup i wniesienie opłaty za wybraną licencję za raport PMR pt. „Sektor budowlany w Polsce 2015” (cena od: 1600 Euro + 23% VAT; kliknij i dowiedz się więcej o raporcie) oraz zakup i wniesienie opłaty za uczestnictwo w spotkaniu „PMR Business Roundtable: Budownictwo w Polsce” (500 Euro + 23% VAT / osobę; kliknij i poproś o więcej informacji o spotkaniu).
 
Opłata za uczestnictwo w spotkaniu obejmuje:
 • uczestnictwo w wykładzie eksperta PMR
 • uczestnictwo w sesji pytań do eksperta
 • uczestnictwo w panelu dyskusyjnym 
 • przerwy kawowe i lunch
 • materiały uzupełniające do raportu
 • podsumowanie spotkania z ekspertem PMR.
 
Płatności należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury), na konto podane w fakturze. 
 
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednej firmy, organizator udziela rabatu lub oferuje możliwość zorganizowania spotkania dedykowanego dla jednej firmy lub wyznaczenia kolejnego terminu spotkania.
 
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. 
 • W przypadku rezygnacji do 14 dni przed spotkaniem, na który zostało dokonane zgłoszenie, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 200 Euro + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. 
 • Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres firmy PMR.
 • W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed spotkaniem, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów.
 
W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować organizatora.
 
W przypadku odwołania spotkania z winy organizatora, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania. 
 
Organizator zastrzega, że korzystanie z przekazywanych informacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem tych informacji ponosi klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem - w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. - informacji udostępnianych przez PMR.